Phần mềm anatomy tin học 8 và giáo án mẫu cho các bạn tham khảo

Like Tweet Pin it Share Share Email

Năm học 2017 – 2018 trong SGK tin học lớp 8 có đưa vào phần mềm dạy học giải phẫu cơ thể người anatomy, hiện có nhiều bạn tìm trên mạng phần mềm anatomy để cài đặt nhưng tải không đúng phần mềm như trong sách giáo khoa, vì vậy mình viết bài này để chia sẻ cùng bạn link tải phần mềm anatomy như SGK tin học THCS quyển 3, và chia sẻ luôn giáo án mẫu sưu tầm được để các bạn tham khảo

Tải anattomy

Bạn cũng có thể tham khảo thêm những phần mềm trong SGK tin học mới năm học 2017 – 2018

Giáo án phần giải phẫu cơ thể người antomy cho các bạn tham khảo

Comments (2)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *