Mình sưu tầm được 10 đề thi HSG toán 6 – Có đáp án chi tiết nay chia sẻ để các bạn tham khảo Trong các đề có một số câu như sau: Đề thi HSG toán 6 số 2: Bài 3: ( 2.0 điểm )   Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ… (0 comment)